Friday, April 28, 2017

ट्रक साहित्य-१


मान्छेमा पनि साईडलाईट हुनुपर्ने हो।


कुनबेला कता मोडिन्छ पत्तै हुँदैन। 


No comments:

Post a Comment