Monday, May 15, 2017

ट्रक साहित्य-२
भक्तपुरको माछा, शपनतमा  पिस
खलासीलाि मुस्कान, ड्राइभरलाइ किस ।

No comments:

Post a Comment