Monday, May 15, 2017

ट्रक साहित्य -३अाजकालका भुराभुरीहरूले
बाईक कुदाको देख्दा
श्रद्धाञ्जलीको माला लिएर
पछिपछि हिडौ जस्तो लाग्छ ।।

No comments:

Post a Comment